1. Pokiaľ ste registrovaný

  • Po zistení, že Vám bol ukradnutý bicykel, bezodkladne informujte Políciu Slovenskej republiky a v Centrálnom registre bicyklov – CEREK označte Váš bicykel statusom ODCUDZENÝ. Pokiaľ bude Váš bicykel nájdený, je možné Vás okamžite kontaktovať a bicykel Vám bude vrátený.
  • V prípade dotazu na pôvod Vášho registrovaného bicykla vo vyhľadávači registra CEREK kdekoľvek na svete a ak bude Váš bicykel označený statusom ODCUDZENÝ, bude táto informácia ihneď odoslaná Vám a spolupracujúcím štátnym orgánom.
  • Pokiaľ ste neoznačili Váš bicykel statusom ODCUDZENý, bude táto informácia odoslaná len Vám a Vy o tejto skutočnosti môžte informovať Políciu SR.

 

2. Pokiaľ nieste registrovaný – zaregistrujte sa

  • Po zistení, že Vám bol ukradnutý bicykel, bezodkladne informujte Políciu Slovenskej republiky, zaregistrujte sa v Centrálnom registre bicyklov – CEREK označte Váš bicykel statusom ODCUDZENÝ. Pokiaľ bude Váš bicykel nájdený, je možné Vás okamžite kontaktovať a bicykel Vám bude vrátený.
  • V prípade dotazu na pôvod Vášho registrovaného bicykla vo vyhľadávači registra CEREK kdekoľvek na svete a ak bude Váš bicykel označený statusom ODCUDZENÝ, bude táto informácia ihneď odoslaná Vám a spolupracujúcím štátnym orgánom.
  • Pokiaľ ste neoznačili Váš bicykel statusom ODCUDZENý, bude táto informácia odoslaná len Vám a Vy o tejto skutočnosti môžte informovať Políciu SR.