Na bicykli do obchodu

Spustila sa registrácia do kampane Na bicykli do obchodu 2017! Už v septembri budete mať opäť možnosť zapojiť sa do národnej kampane Na bicykli do obchodu. Kampaň je zameraná na rozvoj nemotorovej dopravy so zameraním na nakupovanie na bicykli. Prebiehať bude počas mesiaca september na celom území Slovenska, pričom registrácia pre zákazníkov ako aj pre…

Nový systém CEREK

Hlavnou myšlienkou CEREKu je prevencia bicyklov proti krádeži. Jednodu- chou registráciou online alebo u partnerov (Mestskej polície, Polície ČR a SR, autorizovaných obchodov alebo turistických kancelárií – http://cerek.sk/zoz- nam-partnerov/) dosiahnete umiestnenie Vášho majetku do celoeurópskej databázy kradnutých bicyklov. Cieľom projektu je preventívne chrániť čo naj- viac bicyklov proti zlodejom a maximálne skomplikovať opätovný predaj krad-…