PODKLADY PRE UŽÍVANIE SYSTÉMU

Materiály a manuály

BĚŽNÝ UŽÍVATEĽ
REGISTRÁCIA UŽÍVATEĽA A BICYKLA
MOBILNÁ APLIKÁCIA
POLÍCIE
ADMINISTRAČNÉ ROZHRANIE
MOBILNÁ APLIKÁCIA
REGISTRÁCIA UŽÍVATEĽA A BICYKLA
FIRMY
REGISTRÁCIA UŽÍVATEĽA A BICYKLA
PODKLADY PRE LOGO
PODKLADY – BANERY
OBCHODNÉ PODMIENKY
OBCHODNÉ PODMIENKY